Beredskapsfunktioner

Malmö stad en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera uppkomna krissituationer.

Beredskapsfunktionerna för central krisledning består av tre tjänstemän som arbetar i nära samverkan. Funktionerna är kommunövergripande resurser som är verksamma och inriktade mot krishantering dygnet runt.

Tjänsteman i beredskap (TiB) -  TiB är kommunens "larmmottagare" och nås dygnet runt, året runt. TiB är polis, räddningstjänst och andra myndigheters ingång i kommunen om något allvarligt skulle drabba Malmö.  

TiBs uppgift är att löpande följa händelseutvecklingen i kommunen och i omvärlden för att kunna informera Beslutsfattare i beredskap (BiB) när en händelse inträffar som kan föranleda krishantering i kommunen.

Beslutsfattare i beredskap (BiB) - BiBs uppgift är att bedöma och fatta beslut om hur mindre och större händelser i kommunen ska hanteras. BiB kan vid behov aktivera den centrala krisledningen.

Kommunikatör i beredskap (KiB) - KiB har till uppgift att hantera frågor rörande kriskommunikation.