Samordning av trygghet och säkerhet i Malmö

Malmö stads arbete kring trygghet och säkerhet samordnas och ansvaras av stadskontoret och innfattar områden som drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Målet är att skapa förutsättningar för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö. Men också arbeta för att initiativ till nya lösningar tas.

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet bildades i juli 2010. Målet är att skapa förutsättning för en tryggare stad genom att koordinera mycket av det som redan görs i Malmö men också ta initiativ till nya lösningar.

Avdelningen ansvarar för samordning av drog-, olycks- och brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, försäkringar, krisstöd och krisberedskap.

Kontakt med respektive ansvarsområde/person