UngBo

Idag saknar 289 000 unga i Sverige egen bostad. Så borde det inte vara. UngBo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga. Detta har UngBo tagit initiativ till.

UngBo12 boutställning, foto: Anja Wolf

UngBo 12 - tävling och boutställning

Under 2011 och 2012 anordnade UngBo en idétävling för alla mellan 18 – 30 år och även en tävling för arkitektstuderande.  Hösten 2012 gestaltades de vinnande förslagen i Sveriges första boutställning för och av unga.

UngBo-initiativet

Boutställningen blev en plattform för debatt, samtal och workshops, som mynnade ut i ett så kallat UngBo-initiativ. Initiativet fastställde ett antal ansvarstaganden som bostadsmarknadens olika aktörer kan ta enskilt eller gemensamt, för att bidra till att det byggs fler bostäder för unga.

workshop under UngBo12, foto: Johan Hansson

Markanvisningstävling gav nya kompislägenheter

Under boutställningen utlyste UngBo en markanvisningstävling med fokus på bostäder till unga. Malmö stad erbjöd byggföretag att skicka in förslag på bebyggelse. Kravet var dock att tävlingsbidragen skulle utgå från idéer, koncept och förslag från UngBo:s idétävling. ByggVesta tillsammans med Utopia arkitekter vann markanvisnings-tävlingen och deras kompislägenheter kommer att byggas i kvarteret Spårvägen i Norra Sorgenfri.

Nationell konferens om ungas boende

Hösten 2013 arrangerade UngBo den nationella konferensen om ungas boende, FOREVER YOUNG!? Syftet var att följa upp UngBo-initiativet och under konferensen bildades en "byggpakt". Malmö stads Bolots är ett sätt för staden att leva upp till denna byggpakt.

Pristagare och prisutdelare i Funky rooms, foto: Bojana Lukac

Idétävlingen Funky rooms

Ett annat uppdrag från UngBo-initiativet är idétävlingen Funky rooms som genomfördes under hösten och vintern 2014/2015. Uppgiften var att hitta nya innovativa lösningar på hur kök och badrum kan utformas på mindre yta utan att försämra tillgängligheten.

UngBo är ett uppdrag initierat av Kommunstyrelsen i Malmö som drivs av Malmö stad, genom Stadsbyggnadskontoret i samarbete med ett antal samarbetspartners från framförallt bostadssektorn.