Använda offentlig plats

Uteservering. Foto: Christina Worsch

Du kan hyra mark av kommunen, för detta krävs i allmänhet polisens tillstånd. Innan polisen kan lämna tillstånd för markupplåtelsen, måste markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd.

Polisen har just nu många ansökningar att behandla!
Få reda på mer om deras ansökningstider.

                                                                                                                  2017-09-27

Gatukontoret är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att gatukontoret kan upplåta denna allmänna mark till exempelvis konserter, personalfester, försäljning osv.

Vad säger ordningslagen?

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till. Lagen utgår från begreppet offentlig plats (se mer information om offentlig plats nedan). Detta innebär att allt användning av mark som antingen är allmän plats eller mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndighet.

Som komplement till Ordningslagen har kommunen antagit en lokal ordningsstadga och en torghandelsstadga. I stadgorna meddelas vissa ordningsregler vid användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser i Malmö stad. Se länk längre ned på sidan.

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Den offentliga platsen tillhör alla. Den ska nyttjas för en mängd olika ändamål för ett brett stadsliv. Efterfrågan på offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljare, gatukök, reklamskyltar och byggupplag ökar ständigt.

För att få använda offentlig plats för något speciellt ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten.

Det här behöver du tillstånd för

Du behöver tillstånd för att göra eller ställa följande på allmän plats:

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-27 14:44