Malmö stads barnfilmspris

Malmö stads barnfilmpris delas ut i samband med BUFF - Malmös internationella barn- och ungdomsfilmfestival.

Det delas ut till den bästa filmen som visats på festivalen och utses av en jury bestående av Malmö stads kulturdirektör, representanter för kulturnämnden samt ledamöter utsedda av BUFF.
Juryn ska ta hänsyn till två faktorer : den vinnande filmen ska hålla hög kvalitet och den ska vara nyskapande.
Innan festivalen utser BUFF cirka åtta filmer som är med i tävlingen.

Den vinnande filmen får 100 000 kronor, ett diplom och en statyett.

Riktlinjer för Malmö stad barnfilmpris

1. Malmö stads barnfilmspris delas ut till bästa barnfilm som visas under den årliga barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF filmfestival i Malmö.

2. BUFF Filmfestival utser vilka barnfilmer som ingår i tävlingen.

3. Priset, som årligen utdelas under BUFF Filmfestival i Malmö, består dels av ett fastställt penningbelopp, dels av ett diplom och en statyett.

4. Barnfilmspristagaren utses av en priskommitté bestående av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kulturnämnden, eller ersättare för dessa, kulturdirektören samt två ledamöter utsedda av BUFF Filmfestival. Kommittén äger rätt att vid behov knyta till sig ytterligare expertis inom området i rådgivande syfte.

5. Priset utdelas till den regissör som enligt priskommitténs bedömning skapat den bästa barnfilmen, varvid kvalitet och/eller nyskapande ska vara viktiga bedömningsgrunder.

6. Priskommittén ska fatta beslut om pristagare senast under festivalen och utdelning av priset ska ske under densamma. Beslutet ska åtföljas av en utförlig motivering.

Tidigare vinnare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vinnarfilm_2000.pdf 53.8 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2001.pdf 45.1 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2002.pdf 45.2 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2003.pdf 104.4 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2004.pdf 50.2 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2005.pdf 67.9 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2006.pdf 58.6 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2007.pdf 42.1 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2008.pdf 42.5 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2009.pdf 45.4 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2010.pdf 49 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2011.pdf 59.1 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2012.pdf 81.4 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2013.pdf 55.7 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2014.pdf 162.8 kB  2014-05-19 11.32