Malmö stads barnfilmspris

Malmö stads barnfilmpris delas ut i samband med BUFF - Malmös internationella barn- och ungdomsfilmfestival.

Det delas ut till den bästa filmen som visats på festivalen och utses av en jury bestående av kulturnämndens ordförande, kulturnämndens vice ordförande, Malmö stads kulturdirektör samt två juryledamöter utsedda av BUFF. Juryn ska ta hänsyn till två faktorer : den vinnande filmen ska hålla hög kvalitet och den ska vara nyskapande. Innan festivalen utser BUFF cirka åtta filmer som är med i tävlingen.

Den vinnande filmen får 100 000 kronor och en statyett.

Riktlinjer för Malmö stad barnfilmpris

1. Malmö stads barnfilmpris delas ut som belöning till den bästa barnfilmen som visas under den årliga barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF filmfestival i Malmö. 

2. BUFF filmfestival utser vilka barnfilmer som ingår i tävlan.

3.  Priset, som utdelas årligen under BUFF filmfestival i Malmö, består dels av ett fastställt penningbelopp, dels av ett diplom och en statyett.

4.  Barnfilmpristagaren utses av en priskommitté bestående av ordföranden och vice ordföranden i kulturnämnden, kulturdirektören samt av två ledamöter utsedda av BUFF filmfestival. Kommittén äger rätt att vid behov knyta till sig ytterligare expertis inom området i rådgivande syfte.

5.  Priset utdelas till den regissör som enligt priskommitténs bedömning skapat den bästa barnfilmen, varvid kvalitet och/eller nyskapande skall vara viktiga bedömningsgrunder.

6.  Priskommittén ska fatta beslut om pristagare senast under festivalen och utdelning av priset ska ske under densamma. Beslutet skall åtföljas av en utförlig motivering. Här kan du hitta de filmer som vunnit Malmö stads barnfilmspris.

Tidigare vinnare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vinnarfilm_2000.pdf 53.8 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2001.pdf 45.1 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2002.pdf 45.2 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2003.pdf 104.4 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2004.pdf 50.2 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2005.pdf 67.9 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2006.pdf 58.6 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2007.pdf 42.1 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2008.pdf 42.5 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2009.pdf 45.4 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2010.pdf 49 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2011.pdf 59.1 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2012.pdf 81.4 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2013.pdf 55.7 kB  2014-05-19 11.32
Vinnarfilm_2014.pdf 162.8 kB  2014-05-19 11.32