Bostads- & miljötillsyn

Oavsett om du bor i lägenhet eller eget hus är bostadsmiljön viktig för att du ska trivas och må bra. I miljöbalken, som är Sveriges miljölagstiftning, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljö.

Oavsett om du bor i lägenhet eller eget hus är bra bostadsmiljö viktigt för att du ska trivas. I miljöbalken, som är Sveriges miljölagstiftning, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljö.

Begreppet "hälsoskydd" används för att beskriva åtgärder som görs för att förebygga och undanröja så kallad "olägenhet för människors hälsa". Det kan handla om regler för hur högt en fabrik eller en ventilationsfläkt får bullra eller hur dragig och kall bostadsmiljö man kan acceptera.