Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen i Malmö stad arbetar för ett brett kulturliv.
Kulturförvaltningens verksamheter sträcker sig från allt från att se till att barn och unga får del av kulturlivet och eget skapande, till stora internationella konstutställningar, arkivfrågor, bred museiverksamhet och biblioteksverksamhet samt ger stöd till det fria kulturlivet. Elisabeth Lundgren är kulturdirektör för kulturförvaltningen.

Kulturförvaltningen består av sex kulturinstitutioner samt kulturkansliet: