Kundmottagning


I vår kundmottagning träffar du studie- och yrkesvägledare som stöttar dig i dina funderingar kring studie- eller yrkesval. Du kan också på egen hand använda våra datorer om du själv vill söka information om studier eller arbete.