Omsorg, vård & stöd i Södra innerstaden

Om du har svårt att klara din vardag kan du få hjälp och stöd. Du har rätt att känna dig trygg och du har rätt till ett självständigt liv. Om du vill bo kvar i ditt hem så ska du ha möjlighet till det så lång som det är möjligt.

Vi har samlat all information om omsorg, vård och stöd under fliken Medborgare. Klicka på länkarna nedan för att komma vidare.

Här hittar du den omsorg, vård och stöd som är särskild för Södra innerstaden, till exempel stöd till anhöriga, information till dig som fyllt 80 år och hur du kontaktar oss. Se mer i menyerna till vänster.

Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Du har olika möjligheter att framföra dina synpunkter och klagomål om du inte är nöjd med den vård och omsorg du får.

Så här överklagar du beslut

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Avgifter för vård och omsorg

Malmö stad tar ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, växelvård och korttidsboende. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Reglerna styrs av Socialtjänstlagen.