Håva i damm

Det finns en stor tillgång till dammar i Malmös närområde som är lämpliga för håvning.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med håvning i dammar. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fälstudien ger och innefattar både förarbete och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper både pedagogerna och eleverna.

Materialet kommer färdigställas under hösten -17.

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.
Fler lektionsförslag? Läs mer här.

Senast ändrad: 2017-12-21 09:32