Om Berga förskola

Köket

Vi har ett eget kök här på Berga förskola. Två morgnar i veckan serveras gröt till frukost och på fredagar får vi ägg och kaviar på smörgåsarna. Alternativ finns naturligtvis. För övrigt serveras mycket frukt och grönt. Det är Tina som arbetar i köket och Margareta som städar. Dessa två går även in i barngrupperna vid behov.

Vi har en sockerpolicy på förskolan vilket innebär ett minimerat sockerintag.

Gården

Barnen på Berga förskola har förmånen att leka på en stor fin gård som omringar byggnaden. Det finns kullar, stora träd, fruktträd, klätterställningar, sandlådor, lekhus, stockar och gräsmarker. Under våren 2011 fick gården ett ansiktslyft där det tillkom bland annat hinderbanor och trähästar.

Det pedagogiska arbetet

Kören

Vi har under år 2011 startat en kör som heter Bergakören. Det är de äldsta barnen som deltar och träffas varannan vecka. Då sjunger de och har roligt, under ledning av vår musiklärare Maria. Kören uppträder i slutet av terminerna och sångerna väljs utefter bestämt tema.

Femårsverksamhet

De veckor då det inte är kör träffas femåringarna från hela huset i gemensamma aktiviteter där de bland annat gör utflykter i närområdet.

Åldersindelade grupper

Barnen delas in åldersmässigt varje vecka och arbetar med tematisk inriktning, ibland tillsammans med grannavdelningens barn.

Det händer under året

Vi firar olika traditioner på vår förskola.

Barnens födelsedagar — Förskolan bjuder på glass då vi även sjunger för barnet.

Lucia - Varje avdelning har Luciafirande och i samband med det bjuds det på luciafika. Luciafirandet kan se lite olika ut från år till år: - Vissa år firar varje avdelning för sig, vissa år gemensamt. - Ibland firar vi inomhus och ibland utomhus.

Julfest — Vi har en stor julfest tillsammans där vi dansar, sjunger och äter tillsammans och som avslutas med att tomten kommer.

Fest— Varje termin har vi fest på förskolan. Temat kan variera från gång till gång, det kan till exempel vara troll-, maskerad- eller sagofest.

Påskfest — Barnen får klä ut sig till påskkärringar och vi leker och äter tillsammans.

Förskolans dag — Denna dag firar vi tillsammans med olika aktiviteter från år till år.

Midsommar — Vi klär midsommarstången tillsammans, sjunger, dansar och leker lekar.

Vi välkomnar idéer och förslag kring traditioner från andra kulturer som berör barnen.

När öppettiderna förändras

Fyra veckor under sommaren slår vi samman fem av våra förskolor och har öppet på en av förskolorna i området. Under sammanslagningen arbetar minst en anställd från varje förskola. Sammanslagning sker också under jul och nyår.

Senast ändrad: 2016-11-09 14:08