gca logo
Grönt i staden. Foto Colourbox
Automatic English Translation

GreenClimeAdapt

GreenClimeAdapt demonstrerar hur städer kan tackla klimatförändringar med gröna lösningar. Projektet visar hur vi kan möta ökad nederbörd eller värmeböljor med hjälp av gröna verktyg, såsom öppen dagvattenhantering, gröna fasader och gröna tak.

Nyheter

Slutrapport för GreenClimeAdapt

Den 13 december avslutades projektet Green Tools for Urban Climate Adaptation. Projektet har nått många goda resultat såsom minskad risk för översvämning med hjälp av ekologisk dagvattenhantering samt ökad kunskap om hur man kan bygga lätta och kostnadseffektiva gröna tak. Ta del av projektets slutrapport via länkarna nedan.

Slutrapport GreenClimeAdapt

Kortversion av slutrapport

Invigning av Skogholms ängar

Den ekologiska dagvattenanläggningen vid Risebergabäcken invigdes torsdagen den 19 september under en strålande sol och med traditionsenlig ärtsoppa.

Stor nederbörd och asfalterad industrimiljö i Skogholms ängar har länge varit ett problem för överbelastade Risebergabäcken som tar hand om en stor del av Malmös dagvatten. Nu är Malmös nya gröna oas, med ett ekologiskt dagvattensystem, färdig med syftet att fördröja och rena vattnet men även förhindra erosion och översvämningar. Projektet sker inom ramen för GreenClimeAdapt med VA SYD och Malmö stad som huvudaktörer. Ett rekreationsområde, för ökad biologisk mångfald och rekreation, har också skapats i anslutning till dagvattenhanteringen. Kommunalrådet med ansvar för stadsekologi, Lari Pitkä-Kangas (MP), var på plats för att inviga anläggningen.
— För att minska effekterna av framtidens klimatförändringar måste vi ställa om till gröna hållbara lösningar. Den nya dagvattenanläggningen blir östra Malmös gröna oas med renare vatten, ökad biologisk mångfald och tillgänglighet till natur, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för stadsekologi, konsument och utveckling,

Invigningen avslutades med en guidad tur i området tillsammans med Erik Hirschfeldt och projektgruppen.

Läs mer om ekologisk dagvattenhantering och Skogholms ängar.

gca logo

Augustenborg får grönt tak

Vid Ekostaden Augustenborg har ett stort grönt tak vid stadsdelens torg installerats under våren. Taken har varierande substratdjup och substratsammansättning vilket naturligt gynnar dess artmångfald. Redan i sommar uppvisar taket en stor artrikedom av ett och fleråriga örter. Ekostaden Augustenborg är ett föredöme vad gäller mångfald i staden och förhoppningen är att det gröna taket vid torget får fler efterföljare runt om i Malmö.

Mötesdeltagarna tyckte att en fortsatt dialog om Risebergabäcken är viktig för att på ett hållbart sätt klimatananpassa området kring bäcken.

Dialogmöte i Malmö om Risebergabäcken

Den 15 oktober höll Malmö stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, och VA Syd gemensamt ett dialogmöte inom GreenClimeAdapt där utvecklingen av Risebergabäckenområdet diskuterades. Ett trettiotal intressenter från bland annat Jägerhill Sommarstad, Malmö Stad,  Jägersro Villstad, Industri och LRF samlades för att diskutera och ge sin syn på hur området kring Risebergabäcken bör utvecklas och anpassas till ett förändrat klimat.

Under mötet presenterades de positiva effekter som klimatanpassningsåtgärderna inom GreenClimeAdapt haft på Riserbergabäcken, såsom förbättrad dagvattenhantering, ökad biologisk mångfald och högre rekreationsvärde. Ett annat uppskattat inslag i dialogmötet var en föreläsning av Emma Westling från Bradford University som betonade att dialog med närboende och andra intressenter kring Risebergabäcken är viktigt för att skapa en hållbar vattenförvaltning.

Flyttfåglar och trollsländor vid Skogholms ängar

Fågelskådaren Erik Hirschfeldt var guide på en lunchexkursion vid Skogholms ängar den 6 september där han berättade om fåglarnas flyttförberedelser inför resan till Afrika. Vid exkursionen fanns det även möjlighet att se trollsländorna flyga sin sista sommardans. Annika Kruuse, hållbarhetsstrateg på miljöförvaltningen deltog på guidningen och visade den öppna dagvattenhantering som anlagts i Skogholms ängar inom GreenClimeAdapt.

En afton i takgrönskans tecken

Den 6 september anordnade Scandinavian Green Roof Institute en fullspäckad afton under temat gröna tak. Kvällen, som hölls på Augustenborgs botaniska takträdgård i Malmö, innehöll bland annat utdelningen av Scandinavian Green Roof Award, en utmärkelse som i år gick till den uppmärksammade konsthallen Artipelag på Värmdö. Priset togs emot av konsthallens grundare Björn Jakobson.

Under kvällen fanns serviceförvaltningens utvecklingschef Peter Lindhqvist på plats för att berätta om  Malmös första botaniska trädgård, och kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas som talade varmt om arbetet med gröna tak i Malmö.

- Malmö kan med all rätt kalla sig Gröna Tak-huvudstaden i Skandinavien, menade han.

Sammankomsten avslutades med invigningen av en trädgård till Peter Starhes minne – en stor auktoritet inom dagvattenområdet.

GreenClimeAdapt medarrangerade jubileumsdag för Life

EU kommissionens LIFE-program firar i år 20 år. Med anledning av detta anordnade fyra pågående LIFE-projekt i Skåne ett seminarium i Malmö. På seminariet presenterades de pågående projekten samt andra intressanta ämnen med anknytning till LIFE-programmet.

Läs mer om LIFE-programmet

Grön fasad Aug

Skylt Skogholms ängar

Gör ett besök i Skogholms ängar!

Nu är det möjligt för malmöbor att besöka Skogholms ängar. Grönområdet har gjorts tillgängligt för allmänheten och bjuder på picknickbord och stigar för promenader och ridning. Skogholms ängar är ett demonstrationsområde som visar hur städer kan tackla klimatförändringar med ekologisk dagvattenhantering.

Läs mer om ekologisk dagvattenhantering och Skogholms ängar

Skandinaviens grönaste tak finns i Malmö

Scandinavian Green Roof Institute har delat ut sin årliga utmärkelse för intressanta och värdefulla sätt att använda växtlighet på byggnaders tak - och vinnaren finns i Malmö! Skanskas kontor vid Drottningtorget får Scandinavian Green Roof Award 2011 för deras 700 kvadratmeter växtbeklädda tak och takterass.

-Vi är i Malmö ledande på gröna tak i Sverige och vi är glada att företag inom byggsektorn också ligger i framkant på området, säger Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd i Malmö.

Läs mer om Scandinavian Green Roof Award 2011
Läs mer om gröna tak

Grön fasad Aug

Grön fasad oktober 2011

Den gröna fasaden växer i Augustenborg

Den gröna fasaden på Kommuntekniks område i Augustenborg som kom på plats i oktober 2011 växer och frodas. Fasaden består av Rådshusvin och Bokharabinda.

Läs mer om gröna fasader

Projektpartners:

GCA logos

Projektgruppen

Projektgruppen för GreenClimeAdapt

Projektgruppen för GreenClimeAdapt

GreenClimeAdapt har ekonomiskt stöd av Life+

In English

Here you will find information about GreenClimeAdapt in English

Projektperiod

1 januari 2009 — 31 december 2013

Projektpartners

Malmö stad (serviceförvaltningen, gatukontoret, miljöförvaltningen)
Svenska Miljöinstitutet, IVL
VA Syd
Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU
Gröna tak-institutet