Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Per Albin Hanssons väg

  Den 18 april startade arbetet med att installera ett nytt farthinder på Per Albin Hanssons väg vid Velandersgatan. Vi har valt ut platsen efter studier, där det visar sig att medelhastigheten är högre än vad som är tillåtet. Här finns även en trafiksignal, som aktiveras av de gående. Arbetet pågår ca en månad framåt.
  Läs mer
 • Flygfältsvägen

  Flygfältsvägen stängs för trafik i nordlig riktning vid Vattenverksvägen mellan 9 och 31 maj. Detta sker p g a arbete med bron.Omledning sker via Flygledaregatan - Höjdrodergatan – Vattenverksvägen.
  Läs mer
 • Regementsgatan/Drottninggatan

  Mellan den 9 och 31 maj är Regementsgatan/Drottninggatan avstängd mellan Davidshallsgatan och Västra Kanalgatan pga VA-arbete.
  Läs mer
 • Linnégatan vid Kalkbrottsgatan

  Linnégatan, från centrum, stängs av mellan Kalkbrottsgatan och Vasagatan mellan 2 och 13 maj (ny tid). Den är även avstängd åt andra hållet, mot centrum, mellan 9 och 25 maj förutom 19 maj, då gatan tillfälligt öppnar.  
  Läs mer
 • Frihamnsviadukten

  Renovering och omisolering av Frihamnsviadukten sker med start den 28 mars kl 15.00. Arbetet pågår fram till mitten av sommaren.
  Läs mer
 • Mäster Johansgatan

  Den centrala gatan Mäster Johansgatan ska byggas om till gågata.
  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Arbetet med att göra Annetorpsvägen smalare startade 14mars. Arbetet pågår fram till mitten av sommaren. När ombyggnaden pågår är Annetorpsvägen enkelriktad österut medan trafik mot Limhamn leds om på andra gator.
  Läs mer
 • Lantmannagatan

  På Lantmannagatan byter nu arbetsplatsen sida. Gatan är avstängd från Nobeltorget och söderut till Ystadsgatan mellan 11 januari och 27 maj (OBS! Förlängd tid).
  Läs mer
 • Kungsgatan vid Kaptensgatan

  Kungsgatan mellan Amiralsgatan och Kaptensgatan ska rustas upp. Platsen år lökplanteringar och klippta häckar. De gamla cykelställen ersätts med fler och bättre cykelställ. Här blir även plats för hyrcyklar.
  Läs mer
 • Carl Gustafs väg

  Ett omfattande arbete pågår på Malmö sjukhusområde. Detta gör att Carl Gustafs väg är avstängd i östlig rikning, mellan Pildammsvägen och Södervärn. Endast buss i linjetrafik får köra på sträckan.
  Läs mer
 • Nobeltorget

  Hösten 2015 startar ombyggnaden av Nobeltorget som ska göra torget till en användbar och attraktiv plats.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här