Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Kungsgatan vid Kaptensgatan

  Kungsgatan mellan Amiralsgatan och Kaptensgatan ska rustas upp. Platsen år lökplanteringar och klippta häckar. De gamla cykelställen ersätts med fler och bättre cykelställ. Här blir även plats för hyrcyklar.
  Läs mer
 • Prostgatan

  Prostgatan stängs av i nordlig riktning mellan 30 november 06.00 och 11 december 15.00. VA Syd ska reparera ett avloppsrör som gått sönder.
  Läs mer
 • Carl Gustafs väg

  Måndagen den 23 november startade ett omfattande arbete på Malmö sjukhusområde. Detta gör att Carl Gustafs väg är avstängd i östlig rikning, mellan Pildammsvägen och Södervärn. Endast buss i linjetrafik och taxi får köra på sträckan.
  Läs mer
 • Amiralsgatan

  Amiralsgatan i nordlig riktning i korsningen med Föreningsgatan kommer ha begränsad framkomlighet mellan 2 december kl 07.00 och 4 december kl 16.00 (OBS! Nya tider än tidigare nämnts). Det är Eon som gräver för en ny gasservis.
  Läs mer
 • Västkustvägen

  Det är beränsad framkomlighet på Västkustvägen, mellan Lodgatan och Krangatan, fram till 4 december.
  Läs mer
 • Slottsgatan

  Eon ska gräva ner fjärrvärmerör vid norra delen av Slottsgatan, vid Västergatan. Arbetet pågår mellan måndagen den 2 november och fram till 11 december. Gatan dubbelriktas med ett körfält i vardera riktning.
  Läs mer
 • Begränsad framkomlighet på Östra Rönneholmsvägen

  Från den 19 oktober kommer framkomligheten på Östra Rönneholmsvägen vara begränsad till ett körfält i vardera riktning på grund av arbete med vattenledningar.
  Läs mer
 • Nobeltorget

  Hösten 2015 startar ombyggnaden av Nobeltorget som ska göra torget till en användbar och attraktiv plats.
  Läs mer
 • Norra Vallgatan

  Sträckan mellan Drottningtorget och Östra Promenaden kommer att ha begränsad framkomlighet mellan den 25 augusti och 18 december 2015.
  Läs mer
 • Arenagatan

  Det pågår ett par husbyggen vid Arenagatan, bl a framför parkeringshuset så att du måste gå runt huset när du parkerat med din cykel eller bil.
  Läs mer
 • Spillepengens trafikplats

  Spillepengens trafikplats byggs om för att öka tillgängligheten till hamnen samt förbättra trafiksäkerheten.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här