Vägarbeten i Malmö

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Cykelbana på S:t Knuts väg

  I maj startade bygget av en ny cykelbana längs S:t Knuts vägs södra sida. Arbetet beräknas pågå fram till oktober 2015.
  Läs mer
 • Klagshamnsvägen och Gottorpsvägen

  Mellan den 18 maj och 5 juni pågår arbeten vid cirkulationsplatsen Klagshamnsvägen/Gottorpsvägen. Det är fartramperna som behöver justeras och detta pågår i tre etapper, med olika avstängningar i området.
  Läs mer
 • Lönngatan

  Vi bygger ett trafiksäkrat övergångsställe samt breddar trottoaren på Lönngatans norra sida. Arbetet startade i början av april och beräknas pågå till början av juni.
  Läs mer
 • VA-arbeten på Föreningsgatan

  VA Syd ska lägga nya vattenledningar längs Föreningsgatan mellan Brogatan och Norra Skolgatan. Under perioden 16 mars och 31 juli (nytt datum) kommer endast ett körfält vara öppet i båda riktningarna.
  Läs mer
 • Arenagatan

  Det pågår ett par husbyggen vid Arenagatan, bl a framför parkeringshuset så att du måste gå runt huset när du parkerat med din cykel eller bil. Gatan är enkelriktad och kommer att smalnas av ännu mer från den 15 februari.
  Läs mer
 • Sjölundaviadukten

  På grund av hårt slitage och mycket tung trafik behöver den norra delen av Sjölundaviadukten (Flintrännegatan) renoveras (alltså inte den del av bron som byggdes för två år sedan).
  Läs mer
 • Spillepengens trafikplats

  Spillepengens trafikplats byggs om för att öka tillgängligheten till hamnen samt förbättra trafiksäkerheten.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här