Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Klaffbron

  Klaffbron behöver repareras, en komplittering till tidigare arbete. Detta sker söndagen den 2 oktober mellan 06.00 och 18.00. Trafik kan passera men fordon mot Västra hamnen ska lämna företräde till mötande trafik.
  Läs mer
 • Exercisgatan

  Exercisgatan är avstängd mellan Drottninggatan och Föreningsgatan den 29 september pga betongarbeten till bygget som pågår i området.
  Läs mer
 • Föreningsgatan

  Gatukontoret ska lägga ny asfalt på Föreningsgatan mellan Amiralsgatan och Ehrensvärdsgatan. Arbetet pågår mellan 20 september och 14 oktober.
  Läs mer
 • Industrigatan

  Industrigatan är avstängd mellan Sankt Knuts väg och Föreningsgatan på grund av va-arbeten. Avstängningen gäller mellan 13 september och 14 oktober.
  Läs mer
 • Kalkbrottsgatan

  Kalkbrottsgatan avstängd  15/9 – 23/9 mellan Annetorpsvägen och Linnégatan i båda riktningarna på grund av asfalteringsarbete
  Läs mer
 • Det ska bli säkrare för cyklister vid Fersens väg

  Gatukontoret ska sätta upp en trafiksignal vid Fersens väg/Storgatan, för att cyklisterna ska få en säkrare passage över Fersens väg.
  Läs mer
 • Stora Nygatan

  Stora Nygatan avstängd 2016-09-28 – 2016-10-06, mellan Slottsgatan och Gustav Adolfs torg, i båda riktningarna på grund av asfaltsarbeten.
  Läs mer
 • Tyfongatan mellan Klaffbron och Universitetsbron

  Mellan den 23 augusti och 1 oktober är södra delen på Tyfongatan avstängd på grund av trafikarbete, trottoaren ska återställas. Trafik österut till Västra hamnen fungerar som normalt. Från Västra hamnen kör du dock ner Nordeskiöldsgatan och vidare över Suellsbron.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.
  Läs mer
 • Inga Marie Nilssons gata på sjukhusområdet

  Inga Marie Nilssons gata stängs för genomfart 8 augusti 2016.
  Läs mer
 • Carl Gustafs väg

  Ett omfattande arbete pågår på Malmö sjukhusområde. Detta gör att Carl Gustafs väg är avstängd i östlig rikning, mellan Pildammsvägen och Södervärn. Endast buss i linjetrafik får köra på sträckan.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här