Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Centralplan

  Fyra brunnar skall bytas på norra delen av Centralplan. Arbetet startar måndagen 12/12 kl 12:00 och avslutas lördagen 17/12 kl 07:00.
  Läs mer
 • Exercisgatan

  Exercisgatan avstängd den 13 december mellan Drottninggatan och Föreningsgatan i riktning mot Föreningsgatan. Detta på grund av betongarbeten till bostadsbygget intill.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Fersens väg

  Gatukontoret ska sätta upp en trafiksignal vid Fersens väg/Storgatan, för att cyklisterna ska få en säkrare passage över Fersens väg.
  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.
  Läs mer
 • Carl Gustafs väg

  Ett omfattande arbete pågår på Malmö sjukhusområde. Detta gör att Carl Gustafs väg är avstängd i östlig rikning, mellan Pildammsvägen och Södervärn. Endast buss i linjetrafik får köra på sträckan.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här