Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Strandgatan

  Strandgatan är avstängd vid Götgatan på grund av vattenläcka. VA SYD reparerar, arbete pågår tisdag och onsdag.
  Läs mer
 • Sallerupsvägen

  Vi ska utföra beläggningsarbeten på Sallerupsvägen vid Inre Ringvägen, riktning in mot centrum mellan 14 och 23 augusti. Det blir begränsad framkomlighet och flaggvakter dirigerar trafiken under delar av perioden. Avfarten från Inre Ringvägen från norr och påfarten mot Inre Ringvägen i söder är avstängd under perioden.
  Läs mer
 • Per Albin Hansson väg

  Per Albin Hanssons väg är avstängd i södergående riktning mellan Stadiongatan och Axel Danielssons väg under tiden 7 augusti och 16 oktober. Det är alltså endast tillåtet att köra in mot staden under denna tid.
  Läs mer
 • Säkerhetspollare på Hamngatan

  Malmö stad och gatukontoret har fått i uppdrag att uppföra säkerhetspollare på norra delen av Hamngatan. Arbetet har pågått under juli och fortsätter igen i oktober.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Annetorpsvägen

  Gatukontoret ska bygga en gång- och cykeltunnel under Annetorpsvägen vid Djupadalsstigen. Arbetet startade i augusti 2016 och pågår under ca ett år framåt.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här