Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Galgebacksvägen

  På Galgebacksvägen, vid cykelöverfarten vid Emil Göranssons väg, ska det byggas öppningsbara farthinder. Arbetet pågår från 2 februari och ca två månader framåt.
  Läs mer
 • Citadellsvägen

  Längs Citadellsvägen, mellan Västra Älvgatan och Tritongatan (Malmö Högskola/Hovrätten), ska Eon gräva för en ny gasledning. Arbetet pågår mellan 15 februari och 31 mars.
  Läs mer
 • Nobelvägen

  Nobelvägen stängs för trafik mellan Lönngatan och Ystadsgatan pga VA-Syd arbete. Arbetet pågår mellan 8-12 februari.
  Läs mer
 • Stora Varvsgatan

  Eon ska lägga nya fjärrvärmerör under Stora Varvsgatan mellan Hallenborgs gata och Isbergs gata. Endast ett körfält per riktning är öppet under arbetstiden, som pågår mellan 25 januari-22 februari.
  Läs mer
 • Universitetsbron avstängd 

  Universitetsbron stängs av 26 feb -1 mars i samband med Skanskas avetablering av byggkran vid huset "Studio" på Nordenskiöldsgatan, jämte Malmö högskola.
  Läs mer
 • Gottorpsvägen

  Gatukontoret bygger gatuanslutningar till det nya bostadsområdet söder om Gottorpsvägen.
  Läs mer
 • Lantmannagatan

  På Lantmannagatan byter nu arbetsplatsen sida. Gatan är avstängd från Nobeltorget och söderut till Ystadsgatan mellan 11 januari och 29 april.
  Läs mer
 • Kungsgatan vid Kaptensgatan

  Kungsgatan mellan Amiralsgatan och Kaptensgatan ska rustas upp. Platsen år lökplanteringar och klippta häckar. De gamla cykelställen ersätts med fler och bättre cykelställ. Här blir även plats för hyrcyklar.
  Läs mer
 • Carl Gustafs väg

  Måndagen den 23 november 2015 startade ett omfattande arbete på Malmö sjukhusområde. Detta gör att Carl Gustafs väg är avstängd i östlig rikning, mellan Pildammsvägen och Södervärn. Endast buss i linjetrafik och taxi får köra på sträckan.
  Läs mer
 • Nobeltorget

  Hösten 2015 startar ombyggnaden av Nobeltorget som ska göra torget till en användbar och attraktiv plats.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nu

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här