Rapporter om bostadsförsörjningen i Malmö

Här hittar du handlingsplanen för bostadsförsörjningen och aktuella rapporter om bostadsläget i Malmö. Det finns även äldre rapporter under respektive rubrik.

Aktuella rapporter

Lägesrapport

Lägesrapporten görs en gång per år och syftar till att följa upp och analysera bostadsmarknadsläget samt redovisa hur kommunen arbetar med att uppfylla de bostadspolitiska mål som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Utöver uppföljningar behandlar rapporten i år bostadsbyggande, bostadssituationen för några grupper på bostadsmarknaden, regionala frågor samt nya förutsättningar för planering i Malmö. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Senaste Lägesrapporten
Folder/mapp Äldre Lägesrapporter

Tertialrapport

Tertialrapporten görs tre gånger per år och syftar till att visa hur mycket bostäder och var i staden det planeras att bygga.

Rapporten redovisar detaljplaner och bygglov som avser nya bostäder, både nybyggnad och ändringar till bostad, samt hur många lägenheter och småhus  dessa avser.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Senaste Tertialrapporten
Folder/mapp Äldre Tertialrapporter

Planlägesrapport

Rapporten redovisar pågående detaljplaner med bostadsändamål, och i vilket skede i detaljplaneprocessen de befinner sig i. Den senaste planlägesrapporten är från 2014. Under 2015 har rapporten utgått.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Senaste Planlägesrapporten
Folder/mapp Äldre Planlägesrapporter

Övriga äldre rapporter om bostadsbyggande