Kan jag bli bedömd mot gymnasiala kurser?

Vägledningscentrum vänder sig till dig som har behov av att få din kompetens dokumenterad. Du kanske är arbetssökande, anställd eller studerande inom vuxenutbildningen.

Bedömning mot gymnasiala kurser kan bli aktuellt för dig som exempelvis:

  • Tidigare haft ett arbete i Sverige eller i något annat land
  • Har en utländsk utbildning
  • Är eller riskerar att bli arbetslös
  • Är anställd och vill stärka din ställning på arbetsplatsen
  • Har behov av rehabilitering för att återgå till arbete
  • Har deltagit i utbildningar och kurser utanför det offentliga utbildningssystemet