Jämställdhet

Malmö stad jobbar med jämställdhet på flera sätt. Här kan du bland annat ladda ned utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och se på filmer om jämställdhetsarbetet.

"Hållbar jämställdhet - Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad"  ligger till grund för jämställdhetsintegreringen i Malmö stad.
 
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter och våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerade.

Stadskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad har uppdraget att stödja och följa upp utvecklingen med jämställdhetsintegrering. Målgrupper för arbetet är förtroendevalda och anställda i Malmö stad. Målet är att Malmö stad kan säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar.