Jämställdhet

Malmö stad jobbar med jämställdhet på flera sätt. Här kan du bland annat ladda ned utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och se på filmer om jämställdhetsarbetet.

Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad ligger till grund för jämställdhetsintegreringen i Malmö stad.

Ladda ner Hållbar jämställdhet – Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad" (pdf)

Läs webbversionen av utvecklingsplanen

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter och våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerade. Med målet att Malmö stad kan säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar.

Vill du veta mer om arbetet med jämställdhetsintegrering kan du läsa intervjuer med representanter från hela Malmö stads organisation:
Så arbetar Malmö stad med jämställdhet (pdf 854 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-22 23:09