Holma torg, finalist Stadsbyggnadspriset 2017

Holma torg finalist till Stadsbyggnadspriset 2017, foto Bojana Lukac

Holma torg finalist till Stadsbyggnadspriset 2017, foto Bojana Lukac

Holma Torg är en modig satsning som bryter nygammal mark och har alla förutsättningar att också förtäta relationerna mellan människor i Holma. 

Holma torg

Typ av projekt: Flerbostadshus, lokaler och torg
Byggherre: MKB Fastighets AB, Riksbyggen, Malmö stad Gatukontoret
Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB, Malmö stad Gatukontoret
Färdigställt: 2016
Fastighet: Örtsaxen 1 + 2, Holma 3
Adress: Holma torg

Juryns motivering

”Holma Torg är en modig satsning som bryter nygammal mark. Det är ett välgörande tillägg som med ödmjukhet för platsen tillför nya funktioner och rumsliga sammanhang. På ett föredömligt sätt visar detta unika samarbete att det går att skapa tilltalande miljöer inom begränsade ekonomiska ramar. Holma Torg har alla förutsättningar att också förtäta relationerna mellan människor i Holma.”

Senast ändrad: 2017-08-22 17:57