Lämna ditt förslag 2017

Du kan lämna in förslag till Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen fram till den 31 mars. Läs om de olika kategorierna nedan och skicka in dina favoriter. Projekten måste dock vara avslutade för att tas med för bedömning.

Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som belönas.

Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar vi på projektets estetik, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. 

Gröna Lansen

Gröna Lansen belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar vi på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden; till exempel projektets livslängd och föränderlighet, energi- och transportlösningar, resursanvändning, ekosystemtjänster, klimatanpassning, avfallshantering och innemiljö. 

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.