Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person, med ett varaktigt funktionshinder, som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Senast ändrad: 2009-12-18 13:34