Mås. Foto: Anders Ekström.

Djur

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med den 1 januari 2009. För Malmös del är det Länsstyrelsen i Skåne som har ansvaret.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsens djurskydds-inspektörer. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Malmö stad har fortsatt ansvar för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Det behövs till exempel tillstånd från miljöförvaltningen för att ha vissa djur i Malmö. Tillsynen  omfattar till exempel störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt.

Senast ändrad: 2017-04-25 16:52