Malmös stadsnät

Malmö stad förvaltar och bygger ut framtidens infrastruktur redan idag. Vi erbjuder fastighetsägare samt företag i Malmö att säkra sitt kommunikationsbehov för morgondagens bandbreddskrävande tjänster.

Som företagare eller fastighetsägare kan ni ansluta er till Malmös stadsnät och få tillgång till ett öppet och oberoende nät som ger er frihet att välja bland de tjänster som passar just er.

Vi anser att valfrihet ska vara ett ledord när ert behov av en bättre kommunikationslösning ökar.

Malmö stad tillhandahåller inga egna tjänster, utan hyr ut svartfiberförbindelser till tjänsteleverantörer och företag vilket medför att ni kan välja just den tjänsteleverantören som passar er.

Här är några exempel på vad en tjänsteleverantör kan erbjuda:

Bredbands-TV
Internet
Video on demand
Telefoni
Musik och radio
Styrreglering av fastigheter
Larm och övervakning
Extern lagring

Om Malmö stads stadsnät

Malmö stad har ett utbyggt stadsnät på ca 40 000 meter fiber, som i först hand används av våra kommunala verksamheter. Idag är det ca 700 kommunala verksamheter och totalt ca 1 500 fastigheter som använder sig av stadsnätet. Malmö stad började bygga upp sitt stadsnät redan 1998 och det omfattade då i första hand de kommunala skolorna i Malmö.

Idag är stadsnätet utspritt i flera områden i staden och det innebär att vi kan erbjuda företag, fastighetsägare, villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Stadsnätet är konkurrensneutralt, det vill säga det är inte knutet till en enskild tjänsteleverantör.

Vill du ansluta dig till stadsnätet?

Malmö stads stadsnät ansluter fastigheter och villaområden. Är du privatperson i hyreshus ska du prata med din hyresvärd eller fastighetsägare. Bor du i villa eller bostadsrättsförening kontaktar du din samfällighet eller styrelse.

Sju steg till stadsnät:

  1. Sammanställ intresse i din fastighet/förening eller ditt villaområde.
  2. Föreningen/ägaren/styrelsen kontaktar tjänsteleverantörer för offertförfrågan. (Tips! Ta in offerter från flera leverantörer)
  3. Ni får in tjänste- och priserbjudande från olika tjänsteleverantörer.
  4. Föreningen/ägaren/styrelsen väljer den/de tjänsteleverantörer som bäst motsvarar era behov.
  5. Tjänsteleverantören kontaktar Malmö stad för att se över möjligheten att ansluta just ert område.
  6. Om möjlighet finns, gräver Malmö stads stadsnät för att ansluta er till stadsnätet. I samband med detta upprättas ett fastighetsavtal som reglerar anslutningen till fastigheten.
  7. Tjänsteleverantören monterar den utrustning som krävs för de tjänster ni har valt. Ni tecknar sedan avtal med tjänsteleverantören om de tjänsteutbud ni önskar.

Vad kostar det?

Fastigheten eller villaområdet betalar en fast engångsavgift för anslutning till stadsnätet. Denna engångsavgift betalas till tjänsteleverantören. Kostnaden för en anslutning till stadsnätet är beroende av flera faktorer. Därefter tillkommer kostnad för de tjänster du väljer som också betalas till tjänsteleverantören.

Felanmälan

Om du får fel på din förbindelse skall du vända dig till din tjänsteleverantör. Det är viktigt att de får ta emot din felanmälan. Du hittar telefonnummer och e-postadress i det avtal du har med leverantören.


Kontakta oss

Maila gärna oss på bredband@malmo.se så kontaktar vi er för vidare dialog.

Om ni är en villasamfällighet mejlar ni till fibertillvilla@malmo.se.