Miljö- & hälsotillsyn

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och hälsa skyddas.  

Miljöförvaltningen kontrollerar bland annat utsläpp till luft, mark, och vatten, förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall, buller och lukt.

Miljöförvaltningen tar ut avgift för miljötillsynen som innefattar handläggning av anmälningar, ansökningar om tillstånd och dispenser. Miljöförvaltningen tar också ut en årlig avgift för vissa miljöfarliga verksamheter. Enligt lagen tas avgift ut för extra kontroller hos verksamheter som orsakats av allvarliga brister. Avgifternas storlek varierar beroende på vilken verksamhet som tillsynen gäller. Här kan du läsa om taxorna.

Senast ändrad: 2015-08-14 11:40