Ansökningsblanketter

Alla blanketter finns att ladda ned från Blanketter & Tjänster under rubriken Bo & Bygga. Använd helst Word-filen (.doc) då dessa är ifyllningsbara på skärmen.

Observera att för dig som sökt bygglov innan 2 maj 2011 gäller särskilda blanketter.

Skicka din ansökan/anmälan till:
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Senast ändrad: 2017-12-13 13:01