Stadsbyggnadskontorets kunddisk

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Frågor som rör bostad och byggande
  • Att gå igenom din ansökan och handlingar
  • Information och rådgivning kring bygglovsfrågor
  • Detaljplanebestämmelser
  • Verksamhetsförfrågningar
  • Information om pågående projekt
  • Aktuella kungörelser

Tänk på att handläggningstiden generellt sett blir kortare om ansökan är komplett vid inlämning.

Senast ändrad: 2017-12-13 13:03