Boplats Syd — Malmös bostadsförmedling

Boplats Syd är en bostadsförmedling som ägs av Malmö stad. Vi förmedlar lägenheter från ett femtiotal fastighetsägare i ett tiotal skånska kommuner. 2014 förmedlade vi 4365 lägenhetskontrakt till olika typer av lägenheter – nybyggda lägenheter, senior- och trygghetslägenheter, studentlägenheter såväl som vanliga lägenheter.

Rättvis kö

Kön hos Boplats Syd är rättvis. Uppfyller du fastighetsägarens grundkrav konkurrerar du enbart med din kötid. Det existerar ingen favorisering och inte heller någon svarthandel med hyresrätter, budgivning på hyreskontrakt eller genvägar. Vår gemensamma kö till flera fastighetsägare bidrar till att motverka skenbyten och annat som får bostadsmarknaden att fungera dåligt.  

Vi följer diskrimineringslagen och kräver att våra anslutna fastighetsägare också gör det. Varken kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, religion eller etnisk tillhörighet ska spela någon roll för din framgång på bostadsmarknaden.

Vilken kötid krävs?

Hur snabbt du kan få en lägenhet avgörs av olika faktorer. Kötiden är en viktig faktor, men hur många lägenheter som lämnas in, vilket område man söker i och vilka krav fastighetsägaren ställer har också stor betydelse. Köplatsen i Boplats Syd är personlig och förenad med en årlig avgift på 300 kronor.

Välkommen till Boplats Syd!