Biltvätt

När du tvättar bilen bildas spillvatten som innehåller tungmetaller och olja. Tvätta därför inte bilen på hårda ytor, som asfalt och parkeringsplatser. Smutsigt tvättvatten rinner då rakt ner i dag- och spillvattenbrunnar och sedan går det orenat ut i våra vattendrag.

Som privatperson kan du skölja av din bil, utan tvättkemikalier, men då ska fordonet stå på mark där det inte finns risk för att vattnet rinner ner i en dagvattenbrunn eller ut i ett vattendrag, öppet dike, sjö eller hav.

Att skölja av bilen på gräsmatta är att föredra, eftersom det fångar upp spillvattnet. En grusplan kan också vara godtagbart.

Ska du tvätta bilen med rengöringsmedel ska du istället använda en godkänd tvättanläggning för att inte riskera vår miljö. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet.

Senast ändrad: 2017-04-26 14:34