Nätverk för hållbar utveckling

Miljö är en viktig del i olika EU-fonder, program och policies. Det har avsatts åtskilliga medel i olika fonder och program för att förbättra miljön i Europa. Idag deltar Malmö stad i olika projekt och nätverk. Genom nätverken försöker Malmö stad ta del i kommande projekt och planer och föra dessa vidare till berörda förvaltningar och organisationer.

Här presenteras ett urval av de viktigaste nätverk Malmö stad är aktiv i på hållbarhetsområdet.

Senast ändrad: 2016-06-08 09:45