Gröna fasader

I projektet testas nya metoder för att göra stadens fasader grönare. Det kan vara nya stöd för klätterväxter, parkliknande balkonger eller gröna system som monteras upp på väggen.

Växtvägg, Diligentia

Växtvägg, Diligentia

Här under hittar du en kort information om vad respektive partner gjort/planerat att göra i sina case.

Briggen

Fastighets AB Briggen har tagit fram ett koncept för gröna fasader för sitt projekt ”Kosterbåten” - en del av Malmö stads stadsbyggnadsprojekt inom Kappseglarenområdet i Västra Hamnen. Caset var med under steg 2.
Briggens rapport

Diligentia

Diligentia AB har uppfört en kommersiell byggnad, Masttorget 6, i området Masthusen i Västra Hamnen. Fastigheten stod klar 2013 och har försetts med en grön vägg på sin södra fasad. Caset var med under steg 2.
Diligentias rapport

Hauschild+Siegel

Hauschild+Siegel testar gröna fasader i två olika case inom ramen för BiodiverCity: en grön fasad i Ohhoj (Västra Hamnen) samt vertikala och horistontala biotoper i Ohboy (grannfastighet till Ohhoj).

Ohhojs gröna fasad är uppsatt i riktning mot gatan. Caset var med under steg 2.
Hauschild+Siegels rapport

I projektet med Ohboy kombineras både horisontala och vertikala biotoper. Caset är med under steg 3.
Casebeskrivning

Odla i stan

Odlingsnätverket Seved och Odla i stan har upprättat en grön vägg full av ätbara växter. Den gröna växtväggen har tagits fram tillsammans med de boende och blivit en gemenskapssymbol i området.
Odla i stans rapport

Peab och SLU Alnarp

Peab och SLU driver en försöksvägg i Varvsstaden med två olika system – ett med kassetter och ett med fickor i väv. Genom bevattning med dagvatten har man lyckats få ett 20-tal arter att övervintra – vilket också är de första positiva resultaten i svenskt klimat. Caset var med under steg 2.


Du kan också ladda ner IVL:s rapport Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt klimat av Johanna Andersson och Anja Karlsson.

Senast ändrad: 2017-03-06 08:13