Slutkonferens 22-23 november 2017

Varmt välkommen på slutkonferens för projektet BiodiverCity den 22-23 november 2017. Utförligare program kommer, men du kan redan nu anmäla dig om du vet att du inte vill missa denna konferens om lärdomar kring urban grönska.

22 november

Klockan 12-13: Lunch (för de som vill, särskilda anmälan krävs)

Klockan 13-16.30: Konferens.

Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Men genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både kort- och långsiktigt. Under konferensen tar du del av föreläsningar och samtal om biologisk mångfald i stadsmiljö. Du får veta mer om gröna lösningar ur olika perspektiv - såsom fastighets-, forsknings- och kommunalt perspektiv. Dagen avslutas med en paneldebatt.

Klockan 19: Middag, mingel och prisutdelning av Scandinavian Green Roof Award (för de som vill, särskild anmälan krävs)

Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

23 november

Klockan 8-12: Studiebesök - ta del av de gröna lösningar som gjorts inom projektet BiodiverCity. Du kan till exempel lära dig mer om biotoptak, urbana ängar och multifunktionella dagvattenlösningar.

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast den 10 november. Om du inte dyker upp utan att avanmält dig (senast 10 november) tar vi ut en "no-show-avgift" på 500 kr. För avanmälan: kontakta Ulrika Poppius, ulrika.poppius@malmo.se.

Konferensen anordnas som en avslutning för det Vinnovafinansierade projektet BiodiverCity, som har pågått sedan 2011. Partners i projektet är Ambius, Byggros, Ekologigruppen, Hauschield+Siegel, IVL, Malmö stad, Melica, MKB, MORF, Scandinavian green roof institute, Sustainable business hub, SLU, Sydväst, Tyréns, Vinnova, WSP och White.

Senast ändrad: 2017-10-18 15:55