Malmö stads miljöanslag

Malmö stads miljöanslag är till för att ge stöd åt åtgärder och insatser som bidrar till en hållbar utveckling och leder till en bättre miljö i Malmö. Bidrag beviljas till åtgärder inom Malmö kommun som syftar till att förbättra miljön eller förhindrar en försämring av miljön. 

Sök Miljöanslag för 2018

Har du ett bra miljöprojekt på gång? Goda idéer som leder till en bättre
miljö i Malmö? Icke vinstdrivande förskolor, skolor och ekonomiska
föreningar samt ideella föreningar och ideella organisationer kan söka
pengar från Malmö stads miljöanslag.

Särskilt prioriterade är projekt med utvecklings- eller pilotkaraktär och/eller projekt med barn och unga som målgrupp.

Sista ansökningsdag för att få bidrag för 2018 är den 2 oktober 2017.
När du fyllt i ansökan, skriver du ut, skriver under och skickar till:

Miljöförvaltningen, Malmö stad
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

Miljöanslag för 2017

Beslut om vem som tilldelats miljöanslag för 2017 togs av Malmö stads miljönämnd den 22 november 2016. Miljöanslag tilldelades:

  • Glokala folkbildningsföreningen
  • Happy Onion
  • Marint kunskapscenter i Malmö
  • Odlingsnätverket Seved