Malmö stads miljöanslag

Malmö stads miljöanslag är till för att ge stöd åt åtgärder och insatser som bidrar till en hållbar utveckling och leder till en bättre miljö i Malmö. Bidrag beviljas till åtgärder inom Malmö kommun som syftar till att förbättra miljön eller förhindrar en försämring av miljön. 

Sök Miljöanslag för 2017

Har du ett bra miljöprojekt på gång? Goda idéer som leder till en bättre
miljö i Malmö? Icke vinstdrivande förskolor, skolor och ekonomiska
föreningar samt ideella föreningar och ideella organisationer kan söka
pengar från Malmö stads miljöanslag.

Sista ansökningsdag för att få bidrag för 2017 är den 1 oktober 2016.
När du fyllt i ansökan, skriver du ut, skriver under och skickar till:

Miljöförvaltningen, Malmö stad
Bergsgatan 17
205 80 Malmö

Miljöanslag för 2016

Beslut om vem som tilldelats miljöanslag för 2016 togs av Malmö stads miljönämnd den 23 februari 2016. Miljöanslag tilldelades:

  • Hemmaodlat
  • Augustenborgs förskola, Mötesplats:Naturen
  • Organic Without Borders

Läs mer om de som tilldelats miljöanslag för 2016 här

När projektet sen ska redovisas hittar du en enkel projektredovisningsmall här:

Mall för redovisning

Inspiration!

Läs om andra projekt som fått miljöanslag och hitta kontaktuppgifter till projektledare här