Illustration: David Wiberg

Miljöprogram för Malmö stad

I Malmö är vi bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Miljöprogrammet ska fungera som en gemensam utgångspunkt för det fortsatta miljöarbetet i Malmö. Programmets fokus ligger i den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre delar och tar ansvar för den delen av stadens hållbarhetsarbete.

De fyra övergripande miljömålen för Malmö stad som antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 17 december 2009, pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Läs mer om respektive miljömål genom att navigera bland undersidorna.

Varje mandatperiod tas en ny handlingsplan för miljöprogrammet fram, som visar på vilka insatser som måste göras de kommande åren för att kunna nå de långsiktiga målsättningarna i miljöprogrammet.

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018
In English: Environmental Programme for the City of Malmö 2009-2020


Malmö stads miljöredovisning

Besök Malmös Miljöbarometer för den löpande uppföljningen