Senast uppdaterad 2017-02-03 14:56.

Luftföroreningar kommer till Malmö

Foto: Lars Bendroth

Högre luftföroreningshalter har observerats i Malmö. Fenomenet beror på ett högtryck över Europa som gjort att luftmassan där tagit upp mycket luftföroreningar, och nu har luftmassan börjat röra sig norrut.

Under de senaste dagarna har vi sett höga partikel- och sothalter på många ställen i Sverige. Fenomenet beror på ett högtryck över Europa som har gjort att luftmassan där har tagit upp mycket luftföroreningar. Nu har den luftmassan börjat röra sig norrut och i söndags natt (170129)nådde den Malmö. I måndags (170130) kom luften i Malmö lite mer västerifrån (Atlantkusten) och därmed blev halterna av luftföroreningar lite lägre än när den kom från områdena längs gränsen mellan Tyskland och Polen. Idag, torsdag den 2 februari, förväntas åter högre halter då luftmassan kommer från Centraleuropa.

Filmen visar hur luftmassorna har rört sig över Europa till Malmö och några andra städer de senaste dagarna. Källa: Jutta Holst, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), Lunds universitet.

Detta är ett fenomen som återkommer de flesta år men oftast något senare, under februari eller mars månad. Hans-Christen Hansson, professor i atmosfärsvetenskap vid Stockholms universitet,  säger att vad vi "har observerat är ett typiskt vårfenomen som ligger bakom bl.a. Arctic Haze, nämligen att vi får efter ett högtryckstillfälle över Europa får sydliga vindar med klart väder och med det en nordlig transport av luftföroreningar som ofta går hela vägen upp i Arktis. Det ovanliga är väl att det kommer väldigt tidigt i år. Det brukar vara ganska vanligt i mars.

På 70-80 talet när jag bodde i Lund så brukade jag ganska ofta åka mot Örtofta. Strax innan Örtofta har man en väldigt bra utsikt över slätten och vid vackert väder kunde man direkt se om det var sydliga eller nordliga vindar. Speciellt på vackra vårdagar var visibiliteten mycket sämre vid sydliga vindar".

I Malmö har vi sett förhöjda halter av luftburna partiklar, sot och i viss mån kolmonoxid medan kväveoxider och marknära ozon har varit i stort sett oförändrade. Halten av PM10 har som mest legat på drygt 90 µg/m3 och halten PM2,5 har som mest varit ca 75 µg/m3. Detta är inte höga halter om man jämför med större städer i Europa, men betydligt högre än vad vi brukar se i Malmö så här års (10 – 30 µg/m3).

Miljökvalitetsnormen för PM10 som dygnsmedelvärde är 40 µg/m3 och får överskridas maximalt 35 dygn per år. Från årsskiftet fram till 2017-02-01 har det överskridits 6 dygn i Malmö. Kolmonoxidhalten har under de senaste dagarna ökat från ca 0,5 ppm till 0,8 ppm och ska jämföras med miljökvalitetsnormen på 10 µg/m3. Även om luftföroreningshalterna just nu är höga jämfört med vad de brukar vara är de inte så höga att de riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna.


Halten av PM2,5 (blå kurva) och PM10 (röd kurva) som timmedelvärden på Rådhuset i Malmö den senaste måndaden. Miljökvalitetsnormer för luftburna partiklar avseende timmedelvärden finns inte, men en norm för dygnsmedelvärdet för PM10 finns och ligger på 40 µg/m3. Denna halt har överskridits 6 dygn den senaste veckan.