Miljöredovisning för Malmö stad

Malmö stads miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål som finns antagna i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020.