Publicerad 2017-02-13 12:43

Senast uppdaterad 2017-02-27 14:11

Vi når inte miljömålen i tid

Det blir svårt att nå Malmös fyra miljömål. Det framgår klart av Malmö stads miljöredovisning för 2016. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

De fyra övergripande miljömålen för Malmö stad, som antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad i december 2009, är kommunens prioriteringar för att bli en hållbar stad. Trenden inom målområdena är positiv, men takten är för långsam. Enligt 2016 års miljöredovisning når Malmö stad inte sina miljömål om inte farten i arbetet skruvas upp. Ett exempel på detta är målet att all mat som serveras inom Malmö stad ska vara ekologisk år 2020. Med samma ökningstakt som rått mellan 2013 och 2015 når vi målet 2021, men om ökningstakten istället liknar den som varit mellan 2005 och 2015 når vi målet först 2028.

En utmaning för Malmö är det faktum att staden växer med cirka 5000 nya invånare per år och behovet av bostäder och service är stort. Att växa hållbart är ett måste för en snabbväxande stad som Malmö. 

- Tyvärr har vi en bra bit kvar miljömässigt innan vi kan kalla oss hållbara här i vår stad. Miljöredovisningen för 2016 ger oss ingen större anledning att slå oss för bröstet, säger Kerstin Åkerwall, miljödirektör i Malmö stad.

För att nå miljömålen till år 2020 krävs bland annat en skjuts i utbyggnaden av förnybar energiproduktion och en klimatsmart stadsplanering så att de som bor och verkar i Malmö inte ger upphov till stora växthusgasutsläpp.

- Jag hoppas också att vi i Malmö stads nya organisation, som ska vara på plats under 2017, blir bättre på att integrera hållbarhetsarbetet i det dagliga arbetet, säger Kerstin Åkerwall.


Miljödirektör Kerstin Åkerwall berättar om miljöläget i Malmö, 2016.