Senast uppdaterad 2017-02-27 14:10.

Pengar åt miljöprojekt

Varje år delar miljönämnden ut pengar från Malmö stads miljöanslag. Här kan föreningar/projekt få bidrag till insatser för Malmös miljö.

Icke vinstdrivande förskolor, skolor och ekonomiska föreningar samt ideella föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Malmö stads miljöanslag. Totalt kom 25 ansökningar in denna gång. Malmös miljönämnd beviljade fyra olika föreningar/projekt medel för 2017 och totalt delades 887.000 kronor ut.

De fyra som fick pengar för 2017 är:

  • Glokala folkbildningsföreningen
  • Happy Onion
  • Marint kunskapscenter i Malmö
  • Odlingsnätverket Seved