Byggbelamring & containrar

Container. Foto: FutureImageBank

Om du behöver utnyttja allmän mark för byggupplag, byggskylt eller container behöver du ett tillstånd från polisen.

Ansökan och avgifter

Ansökan om tillstånd ska göras hos polismyndigheten. I samband med ansökan tar polisen ut en ansökningsavgift.
Gatukontoret tar ut en avgift enligt taxa som är antagen av Malmö kommunfullmäktige.

Är du osäker på om det krävs tillstånd?
Kontakta polismyndigheten på tfn: 114 14.
Länken till ansökningsblanketten finns längre ner på sidan.

Byggbelamring

Upplag, bodar, ställningar, skyltmaster, containrar och liknande ska i första hand placeras på tomtmark. I de fall då detta inte är möjligt kan du utnyttja allmän plats. För detta krävs det tillstånd från polismyndigheten. Länken till ansökningsblanketten finns längre ner på sidan.

För  varje byggbelamring krävs en  trafikanordningsplan (TA-plan).
Länk till TA-plan finns nere på sidan.

Avgift byggelamring  
Vanlig gata20 kr/ kvm / månMiniavgift 1900 kr
Huvudled och bussgata40 kr / kvm / månMiniavgift 4000 kr
Gågata, torg, avstängd körbana80 kr / kvm / månMiniavgift 6000 kr
   
Efter 6 månader fördubblas taxan.  

Byggskyltar

Dessa skyltar sätts upp för att ge information om vad som pågår vid ett bygge, för att upplysa om vem som bygger och som vägvisning för leverantörer till byggt. Skyltarna ska i första hand placeras inom byggområdet.  Särskilt polistillstånd krävs om skylten placeras utanför belamringsområdet. Länken till ansökningsblanketten finns längre ner på sidan.

Avgift byggskyltar  
100 kr / kvm / mån  
Miniavgift 1900 kr  

Containrar

Containeruppställning på gatumark tillåts bara när placering på kvartersmark är omöjlig. Containern ska i sådana fall uppställas på körbana. Containrar ska vara märkta med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer samt reflexer. För detta krävs det tillstånd från polismyndigheten. Länken till ansökningsblanketten finns längre ner på sidan. Privatpersoner rekommenderas att anlita en containerfirma.

För  varje container krävs en  trafikanordningsplan (TA-plan).
Länk till TA-plan finns nere på sidan.

Avgift container 
600 kr / mån 

Vill du få mer information om när det krävs tillstånd, var du ansöker om tillstånd, vad ansökan kostar och ladda ner blankett för ansökan, ska du titta på polisens webbplats.

Ansökan om TA-plan

Läs om hur vi arbetar med byggbuller.

Är du företagare och har frågor som rör näringslivet i Malmö? Vänd dig gärna till Malmö stads företagslots!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-03-25 12:44