Foto: Future Imagebank

Energi & transport

Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter och energianvändning genererar?

Det finns utrymme att minska energianvändningen och effektivisera transporterna i de flesta svenska företag. Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare skyldiga att hushålla med råvaror och energi samt använda förnybara energikällor i första hand.

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot en hållbar utveckling och är därför en viktig fråga för oss att samarbeta med er kring.

Senast ändrad: 2015-01-07 14:58