Försäljning och förvaring

Med undantag av nikotinläkemedel, får läkemedel inte säljas i eller i direkt anslutning till utrymmen där serveringstillstånd gäller.

  • I försäljningslokalen ska läkemedel antingen förvaras inlåsta eller under direkt och kontinuerlig uppsikt av personal.
  • Läkemedlen får inte vara åtkomliga för konsument under 18 år.

(6 kapitlet, 1 § i alkohollagen (1994:1738).

Exempel på hur läkemedel inte får exponeras i butik:

  • gripbart för kund på hyllor i butiken, om personal inte är närvarande och inte kan hålla läkemedlen under uppsikt vid varje tidpunkt,
  • gripbart för kund intill kassan, utan att kassapersonalen kan se läkemedlen,
  • i olåst skåp eller olåst automat som inte står under direkt uppsikt av personal,

I anslutning till produkterna ska det finnas skyltning som anger att de är läkemedel. Det ska finnas tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbud.

Läkemedel:

  • får endast säljas i originalförpackning som är obruten/oöppnad och utan brister. Bipacksedel ska bifogas,
  • ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel (även från naturläkemedel),
  • ska alltid förvaras i enlighet med förvaringsanvisningarna på förpackningen,
  • ska vid försäljningstillfället ha en så pass lång kvarvarande hållbarhetstid så att utgångsdatum inte passeras under den förväntade användningstiden.

Man får bara köpa in läkemedel från grossist som har handelstillstånd. Man får endast sälja läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket. Se listan över vilka läkemedel som det är tillåtet att sälja på deras webb.

Gamla, reklamerade eller överblivna läkemedel
Du får inte slänga läkemedel i de vanliga soporna. Du måste antingen lämna dem till läkemedelsgrossisten eller till ett avfallsföretag. Du kan inte lämna läkemedel till apoekt, endast privatpersoner får lämna läkemedel till apoteken - inte verksamhetsutövare.

Senast ändrad: 2012-11-13 16:50