Att starta livsmedelsföretag

Restaurangskylt. Foto: Colourbox

Du som livsmedelsföretagare måste anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen i god tid, innan verksamheten startar. Ditt företag ska registreras av miljöförvaltningen innan du får lov att öppna.  Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet.

En livsmedelsverksamhet kan vara allt från en restaurang och matmäklare till en butik som säljer kosttillskott. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egen kontroll.

Anmälan

Du måste anmäla att du tänker starta ett livsmedelsföretag till miljöförvaltningen. Det är tillåtet att starta två veckor efter det att anmälan kommit in till miljöförvaltningen.

Om din verksamhet klassas som animalieanläggning  (till exempel kött-, fisk-, eller mjölkanläggningar) görs en förprövning innan verksamheten får starta. Kontrollmyndighet för animalieanläggning är Livsmedelsverket. Verksamheten måste slutbesiktigas innan den får öppna. Läs mer

Använd e-tjänsten Anmälan om registrering när du ska registrera din livsmedelsverksamhet. Där gör du också en verksamhetsbeskrivning för din livsmedelsverksamhet. När du anmäler via e-tjänst så behöver du inte, som när blankett skickas in, bifoga kopia på ID-handling för ansvarig livsmedelsföretagare. E-tjänsten kommer inom kort (under februari 2018).

Blanketterna finns på denna sida Tjänster & blanketter under Livsmedel. Ska du starta en drickvattenanläggning finns blanketter även för det på den sidan. 

Kontroll

Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. I samband med att verksamheten öppnar kommer en kontroll att utföras för att se att lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens hygienrutiner fungerar tillfredställande.

Om det konstateras allvarliga brister vid livsmedelskontrollen som gäller utformning av lokalen eller hygienrutiner, har miljöförvaltningen möjlighet att till exempel att stänga verksamheten eller begränsa livsmedelshanteringen (det vill säga göra sanktioner).

Läs mer om livsmedelskontroll

Avgifter

När du ska starta en ny livsmedelsverksamhet, eller tar över en befintlig verksamhet, betalar du en registreringsavgift till miljöförvaltningen (avgiften tas ut även om anmälan återtas eller avskrivs). 

Den kontroll som miljöförvaltningen gör bekostas genom en årlig kontrollavgift som är en fast avgift som ska täcka miljöförvaltningens kontrollbesök: tid, resor och administration.  Om ett återbesök krävs, kommer denna kontroll att debiteras extra enligt gällande timtaxa. 

Köldmedier

Ska du ha större kylar och frysar, behöver du anmäla att verksamheten har köldmedier hos miljöförvaltningen. Läs mer

Tidsbegränsad verksamhet

Du som ska delta i en festival, mässa eller evenemang behöver också registrera din verksamhet. Läs mer om tidsbegränsad livsmedelshantering.

Upphör verksamheten?

Ska du inte längre driva din livsmedelsverksamhet eller ska någon ta över till exempel din restaurang, ditt café eller din sushibar? Då ska du anmäla detta till miljöförvaltningen. Använd blanketten Anmälan om upphörande av verksamhet. Du hittar den på denna sida, under Livsmedel.

Kontakt

Du kan behöva kontakta andra myndigheter innan eller i samband med att du startar din verksamhet (till exempel bygglov, serveringstillstånd med mera). Malmö stad har en Företagslots som kan hjälpa dig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 19:41