Djurhållning

Här kan du läsa om vad som gäller om du vill skaffa vissa djur, har hästgård eller är verksamhetsutövare på jordbruk i Malmö kommun.

Tillstånd för att ha vissa djur

Inom område med detaljplan och inom vissa andra områden som märkts ut på miljöföreskrifternas kartbilaga krävs det tillstånd av miljönämnden att hålla följande djur:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

För handläggning av dessa tillstånd tar miljönämnden ut en avgift.
Läs om taxan här.

Blankett

Ansökan om tillstånd för hållande av djur  (Word)
Ansökan om tillstånd för hållande av djur (PDF)

Använd i första hand Word-blanketterna då dessa går att fylla i direkt på skärmen. Dessutom görs en kontroll av att obligatoriska uppgifter är ifyllda. Använd PDF-blanketterna endast då du ska skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand, eller om du inte har Microsoft Word installerat på din dator.

Blanketten skickas till:
Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö

Tillsyn av lantbruk och hästgårdar

Miljöförvaltningen utför tillsyn på jordbruk, växthus och hästgårdar enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att dessa verksamheter kan se väldigt olika ut.

En bra dialog mellan inspektör och verksamhetsutövare är en viktig del i tillsynen. Tillsyn görs både genom besök på verksamheten och genom hantering av ärenden som rör verksamheten. Vid en tillsyn på lantbruk kontrolleras bland annat växtnäringsbalans, spridningsarealer, hantering och förvaring av kemiska bekämpningsmedel, avfall, diesel- och oljelagring samt gödselhantering. På hästgårdar omfattar tillsynen främst gödsel, det vill säga lagring av stallgödsel. Läs mer om hästgödsel.

Det är Länsstyrelsen som har ansvar för kontrollen av djurskydd.
Till Länsstyrelsen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-11-14 11:59