Verksamheter utan anmälningsplikt

Foto: Colourbox

En del verksamheter behöver inte anmälas till miljöförvaltningen. Det gäller till exempel yrkesmässiga hygieniska verksamheter som  till exempel hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård och verksamheter som hotell, fordonsverkstad eller vård. Det innebär att du som driver verksamhet inte behöver anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen.

Vissa verksamheter är inte anmälningspliktiga enligt hälsoskyddsreglerna, men miljöförvaltningen och miljönämnden har tillsyn av dessa lokaler och verksamheter. Verksamheter i offentliga lokaler som inte är anmälningspliktiga, ska ändå ska ha en fungerande egenkontroll och får tillsyn av miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Några verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Samtliga ovanstående verksamheter måste anmälas till miljöförvaltningen minst sex veckor innan de startas.

Verksamheter ska uppfylla kraven i lagar och regler

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas av generella krav på egenkontroll.  En väl inredd lokal och kunskaper hos den som bedriver verksamheten är till exempel viktigt.  

Regler för ej anmälningspliktiga verksamheter

Företagslotsen

Ska du starta en verksamhet, kontakta Företagslotsen, telefon 040 - 34 30 00 eller foretagslots@malmo.se.

Malmö stads företagslots

Egenkontroll

Trots att dessa verksamheter inte behöver anmälas till miljöförvaltningen, ingår de bland de yrkesmässigt hygieniska och omfattas av generella krav på egenkontroll. Egenkontrollen behöver dock inte vara skriftlig. Vissa verksamheter är inte anmälningspliktiga enligt hälsoskyddsreglerna, men miljöförvaltningen och miljönämnden har tillsyn av dessa lokaler och verksamheter.

Driver du verksamhet som inte är anmälningspliktig,  ska du enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, ventilation med mera. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter, måste finnas.

Egenkontroll för hygieniska verksamheter.

Förordning utifrån lagen

Den lag, miljöbalken, som styr lokaler som är befriade från anmälningsplikt finns i paragraf 38 - förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

I kapitel 26, paragraf 19, i miljöbalken kan du läsa om egenkontroll som gäller för icke anmälningspliktig verksamhet.

Anmälningsplikt för hygienisk behandling

Om det i verksamheten ingår skärande eller stickande verktygsanvändning, som till exempel hudvårdare som använder lansetter för att ta bort milier eller någon form av injektionsbehandling.

Då blir verksamheten anmälningspliktig.  


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 10:16