Fakta om Malmö stad

Malmö stad är en stor arbetsgivare. Vi har ca 23 000 medarbetare spridda på ungefär 400 olika yrken.

Våra medarbetare trivs i hög grad med sitt arbete och sin arbetssituation. Många av dem uppger också i mycket hög utsträckning att de är engagerade i sitt arbete. En majoritet är både engagerade och kan tänka sig rekommendera oss arbetsgivare, att bli så kallade ambassadörer.

Fakta

Antal anställda

Ca 24 000 månadsanställda.

Ledarskap

Malmö stad har drygt  1200 chefer. Den genomsnittliga ledartätheten under 2015 var 20,3 medarbetare per chef.

Medelåldern

Medelåldern är 44,6 år.

Hel- och deltidsanställda

Drygt 83% av medarbetarna har heltidstjänster.

Könsfördelning

Drygt 77% är kvinnor.

Frisknärvaro

En stor del av Malmö stads medarbetaer är friska. Under 2015 hade drygt 33 % av medarbetarna ingen sjukfrånvaro alls.

Personalomsättning och rekrytering

2015 var personalomsättningen 11 %. Under 2015 annonserade Malmö stad om 4 976 lediga tjänster.

Kulturell mångfald

Andelen personal med utländsk bakgrund var 2015-12-31 34%.
(Andelen Malmöbor med utländsk bakgrund är 43,2 %. Malmö stad har som mål att andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen.)

All fakta och statistik i Malmö stads personalredovisning hittar du på www.malmo.se/redovisningar