Beställ intyg

Här kan du som jobbar eller har jobbat i Malmö stad beställa intyg. Handläggningstiden för ett intyg är cirka 14 dagar. Särskild handläggningstid för arbetsgivarintyg för dig som är timavlönad, se via länk nedan.

Beställ endast det intyg du behöver.
Är du osäker på vilket du ska beställa kontakta HR-support.

Jag ska ha intyget till

Då ska du beställa

AFA försäkring/försäkring på jobbettjänstgöringsintyg
A-kassaarbetsgivarintyg
Arbetsansökan/jobbansökantjänstgöringsintyg
Arbetsförmedlingentjänstgöringsintyg
Bankeninkomstintyg
Barnomsorgeninkomstintyg
Fastighetsägareinkomstintyg
Försäkringskassaninkomstintyg
Försäkringsbolaginkomstintyg
Lärarlegitimationsansökantjänstgöringsintyg
Migrationsverketinkomstintyg
Utbildningsansökantjänstgöringsintyg
Pensionsmyndighetentjänstgöringsintyg

Vilken info innehåller intyget?

Anställningsavtal

Kontakta din chef eller din förvaltnings HR-avdelning för att få en kopia på ditt anställningsavtal.


Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget ska du lämna till din A-kassa.  Intyget visar hur många timmar du har varit i tjänst de senaste 12 arbetade månaderna eller den period A-kassan kräver. Är du timavlönad får du din lön en månad i efterskott. Om du som är timavlönad beställer ett arbetsgivarintyg som ska gälla till dagens datum, måste du därför vänta tills din lön är klar i HRutan innan du kan få ditt intyg. Läs här när vi tidigast kan hantera ditt intyg. Har du frågor om när du kan få ditt arbetsgivarintyg, kontakta gärna HR-support.


Inkomstintyg

Inkomstintyget innehåller information för att styrka din lön som du har från Malmö stad.


Tjänstgöringsbetyg

Om du har arbetat i minst 6 månader och slutat din anställning kan du få ett tjänstgöringsbetyg. Det innehåller din anställningstid samt en beskrivning av dina arbetsuppgifter och ett utlåtande om din arbetsinsats. Kontakta din närmsta chef för att få ett tjänstgöringsbetyg.


Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget redovisar din totala anställningstid i Malmö stad men innehåller inga uppgifter om din arbetsinsats.