Sommarpraktik i grundskolan

Sommarpraktik i grundskolan är en satsning som syftar till att ge högstadieungdomar i de kommunala skolorna en meningsfull sysselsättning under sommaren. Första året satsningen anordnades var 1979.

Det går inte att som enskild elev söka till Sommarpraktik i grundskolan utan platserna tilldelas de kommunala skolorna och fördelas till eleverna av elevhälsoteamet på respektive skola.

Praktikanterna är högstadieelever i de kommunala skolorna, födda 2002-2004. Praktikplatserna finns inom den privata och offentliga sektorn men även inom föreningslivet. Det utgår en praktikersättning som betalas av Malmö stad och förhandlas centralt.

Satsningen samordnas av PraktikMalmö, där Sommarpraktik i grundskolans medarbetare finns tillgängliga under hela sommaren för att hjälpa till och svara på frågor samt göra besök på praktikplatserna.