Arbetsrättsliga villkor

Malmö stad vill verka aktivt för att motverka osunda arbetsförhållanden hos de leverantörer vi tecknar kontrakt med.

Vid upphandling inom vissa entreprenader och tjänster ska Malmö stad införa kontraktsvillkor som syftar till att motverka social dumpning genom att ställa krav på löner, arbetstider och semester.

Senast ändrad: 2017-09-01 14:19