Allmän förskola

Alla barn, som inte redan har plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Verksamheten ska erbjuda alla barn pedagogisk stimulans för att förbättra deras möjligheter till lärande och utveckling.

Verksamheten i allmän förskola, precis som i förskolan övrigt, bedrivs med läroplanen för förskolan som grund. Allmän förskola är inte en särskild form av förskola. "Allmän" syftar på att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka under terminstid.

För att ansökan om plats i allmän förskola fyll i blanketten anmälan om plats i allmän förskola barn 3-5 år.

Senast ändrad: 2017-11-09 09:03