Familjedaghem

Det finns ett antal familjedaghem i Malmö.  De vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. I familjedaghemmen tar en eller flera dagbarnvårdare emot en grupp barn i sitt eget hem eller i lokal under den tid föräldrarna arbetar, studerar eller söker arbete.

Familjedaghemmen ingår i samlingsbegreppet "pedagogisk omsorg" i skollagen och annan lagstiftning. Läroplanen för förskolan är vägledande, men inte styrande för verksamheten.
Se: Skolverkets sida om pedagogisk omsorg

Kommunala familjedaghem

 • Limhamns familjedaghem,
  förskolechef Ulla-Britt Gullberg 070-694 72 55
 • Söderkullas familjedaghem, 0768-52 77 98

Du anmäler behov av plats enklast via vår e-tjänst. Du kan också använda blanketten ”Anmälan till förskoleverksamhet” som ligger på den gemensamma blankettsidan under förskola. I anmälan ange familjedaghemmets namn som önskemål. Du kan även ange önskade förskolor.

Verksamhetsutvecklingsdagar för Limhamns familjedaghem under hösten 2017 är den 15 september och 17 november. Dessa dagar håller verksamheten stängt.

Fristående familjedaghem

 • Snäckhusets pedagogiska barnomsorg AB, Magnoliagatan 2.
  Telefon: 0734-00 92 00.
 • Viol pedagogisk omsorg, Avenboksgatan 1.
  Telefon: 0768-66 33 44.
 • Rumänska ortodoxa församlingen i södra Sverige, Vanåsgatan 66.
  Telefon: 040-13 46 54.
 • Hodan Dagmamma, Ramels Väg 1.
  Telefon: 0737-87 02 51.
 • Barnomsorgen i Malmö AB, Ramels väg 33.
  Telefon: 0707-21 77 77.
 • Imse Bimse barnomsorg AB, Hårds väg 31.
  Telefon: 0739-96 87 89.
 • Midaro Barnomsorg Handelsbolag, Persborgsgatan 19 A.
  Telefon: 0727-01 97 90.
 • Maria Dagmamma Han.delsbolag, Ramels väg 29.
  Telefon: 0735-62 58 71.
 • Dagmammorna Öresund AB, Regementsgatan 52 A,
  Telefon: 0735-40 02 27.

För anmälan till fristående familjedaghem kontakta dem direkt.

Allmän förskola

Barn som är placerade i familjedaghem erbjuds allmän förskola (15 timmar i veckan) från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-18 11:49