Bellevue förskola

Bellevue förskola

På Bellevue förskola är barnen indelade i fem grupper - Luppen, Kikaren, Kompassen, Äventyrarna och Spejarna.

På Bellevue förskola utgår vi ifrån ledorden "Jag vill, jag får och jag kan".

Vi vill att miljön på förskolan ska erbjuda barnen möjligheter till att upptäcka, utforska och skapa. Verksamheten ska genomsyras av lustfyllt lärande och lek.

Vi strävar efter en tillåtande och tillgänglig miljö där  materialet är på barnens nivå så de kan göra sina egna val.

Vi skapar mötesplatser som till exempel ateljé, bygg- och konstruktionshörnor, språkhörnor, matematikrum, rörelserum som ska präglas av delaktighet och locka till nyfikenhet.

Vi har en tillhörande förskolebuss som de något äldre barnen på förskolan flitigt använder. Det finns tydliga rutiner kring när, var och hur bussen rör sig ute på gatorna. Är du/ni intresserad av att veta mer kontakta gärna biträdande förskolechef Pernilla Gustafsson.

På äventyr med förskolebuss - film från en av Malmö stads förskolebussar

Har du synpunkter eller har någon fråga kring verksamheten tveka inte att höra av dig till biträdande förskolechef Pernilla Gustafssom.

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2018:
12 februari
20 april
Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Luppen: 0733-76 37 09

Kikaren: 0768-69 80 63

Äventyrarna: 0768-69 80 65

Kompassen: 0768-69 80 59

Spejarna: 0738-55 34 49

Senast ändrad: 2017-12-05 13:42