Blomviks förskola

Glada barn på Blomviks förskola

På Blomviks förskola arbetar vi aktivt med barns inflytande. Barnen är delaktiga i beslut som rör deras egen vardag och tillsammans med barnen utformar vi miljön och verksamheten.

På Blomviks förskola är vi cirka 50 barn och 11 vuxna. Barnen är indelade i tre grupper, de yngsta barnen vistas på Kluringarna, mellanbarnen på Filurerna och de äldsta barnen vistas på Utforskarna.

I Malmö stad finns sju språkförskolor, varav Blomvik är en, för barn med språksvårigheter och försenat tal. Förskoleförvaltningen samarbetar med Logopedmottagningen, Region Skåne, kring dessa språkplatser.

Verksamhetsutvecklingsdagar: 12/2 samt 23/5 -2018. Dessa dagar är förskolan stängd"

Kontakta oss:

Utforskarna 0709-31 31 60
Kluringarna 0709-31 56 11
Filurerna 0709-31 43 71

Senast ändrad: 2017-11-23 11:37