Eriksfälts förskola

Eriksfälts förskola är en liten förskola med ca 36 barn och där arbetar 6 pedagoger och 1 köksbiträde.

I nuläget är förskolan stängd. Förskolan kommer att vara öppen 1/2-15/8 2018.

På Eriksfälts förskola lägger vi ner mycket arbete på att ge barnen en trygg inskolning och skapa en lugn och trygg förskolemiljö. Vi har en egen inhängnad liten gård men ger oss ofta ut för att utforska de fina grönområden som finns i området. För oss är det viktigt att se varje barn och låta dem vara delaktiga i lärandet på ett lekfullt sätt. På vår förskola har vi roligt tillsammans.

Prioriterade mål på Eriksfält är

Språkutveckling - språk är en grundförutsättning för lärande och socialt samspel.

Vår förste förskolärare

Christel Olsson
christel.g.olsson@malmo.se

Vi har utvecklingsdag 7/4. Denna dag är förskolan stängd

Kontakta oss:

Ekorren: 0729-73 25 12

Björnen: 0729-73 25 27

Förskolans sidor:

Senast ändrad: 2017-11-29 14:25